Централен офис
с.Тополи, общ.Варна, България
ул.Йордан Николов 1
Тел: +359 52 578888
Факс: +359 52 578889

Търговски отдел
Външен пазар:
Тел: +359 52 578888
Факс: +359 52 578889; +359 52 578810;
E-mail: office@freshup.bg